Marina signalflaggor används till sjöss för att underlätta kommunikation där kanske språk eller teknisk utrustning hindrar att meddelanden tolkas rätt. Här nedanför så redovisar vi vad varje marin signalflagga betyder.

Alla marina signalflaggor:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

- Första likhetstecken
- Andra likhetstecken
- Tredje likhetstecken

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Vi kan såklart erbjuda ett komplett signalställ. Pris från 1205 kr.
Komplett signalställ

Signalflagga A

Signalflagga A (Alfa) betyder:
Jag har dykare nere. Håll undan och gå med sakta fart.

Signalflagga A
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga B

Signalflagga B (Bravo) betyder:
Jag transporterar, lossar eller lastar farligt gods.

Signalflagga B
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga C

Signalflagga C (Charlie) betyder:
Ja (Svar ja. Jakande form).

Signalflagga C
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga D

Signalflagga D (Delta) betyder:
Håll undan för mig. Jag manövrerar med svårighet.

Signalflagga D
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga E

Signalflagga E (Echo) betyder:
Jag ändrar kurs styrbord hän.

Signalflagga E
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga F

Signalflagga F (Foxtrot) betyder:
Jag är havererad. Sätt i förbindelse med mig.

Signalflagga F
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga G

Signalflagga G (Golf) betyder:
Jag behöver lots. För fiskebåtar: Jag tar hem redskap.

Signalflagga G
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga H

Signalflagga H (Hotel) betyder:
Jag har lots ombord.

Signalflagga H
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga I

Signalflagga I (India) betyder:
Jag ändrar min kurs babord hän.

Signalflagga I
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga J

Signalflagga J (Juliet) betyder:
Jag har brand ombord och för farlig last. Håll undan för mig.

Signalflagga J
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga K

Signalflagga K (Kilo) betyder:
Jag vill upprätta förbindelse med er.

Signalflagga K
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga L

Signalflagga L (Lima) betyder:
Stoppa farten ögonblickligen.

Signalflagga L
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga M

Signalflagga M (Mike) betyder:
Jag har läkare ombord.

Signalflagga M
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga N

Signalflagga N (November) betyder:
Nej (Svar nej. Nekande form).

Signalflagga N
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga O

Signalflagga O (Oscar) betyder:
Man överbord.

Signalflagga O
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga P

Signalflagga P (Papa) betyder:
"Blue Peter". Klart för avgång. Alla personer ombord.

Signalflagga P
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga Q

Signalflagga Q (Quebec) betyder:
Mitt fartyg är fritt från smitta och jag begär rätt till fri landsättning.

Signalflagga Q
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga R

Signalflagga R (Romeo) betyder:
Mitt fartyg gör ingen fart genom vattnet.

Signalflagga R
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga S

Signalflagga S (Sierra) betyder:
Min maskin går back.

Signalflagga S
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga T

Signalflagga T (Tango) betyder:
Passera inte för mig. Fiskefartyg: Håll undan vi! Vi håller på med partrålning.

Signalflagga T
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga U

Signalflagga U (Uniform) betyder:
Ni stävar mot fara.

Signalflagga U
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga V

Signalflagga V (Victor) betyder:
Jag behöver hjälp.

Signalflagga V
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga W

Signalflagga W (Whiskey) betyder:
Jag behöver läkarhjälp.

Signalflagga W
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga X

Signalflagga X (Xray) betyder:
Upphör med det ni håller på med och ge akt på mina signaler.

Signalflagga X
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga Y

Signalflagga Y (Yankee) betyder:
Jag draggar. (Släpar en dragg efter botten)

Signalflagga Y
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Signalflagga Z

Signalflagga Z (Zulu) betyder:
Jag behöver bogsering. För fiskebåt: Jag lägger nät.

Signalflagga Z
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Första likhetstecken


Signalflagga Första likhetstecken
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Andra likhetstecken


Signalflagga Andra likhetstecken
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Tredje likhetstecken


Signalflagga Tredje likhetstecken
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Nummer/siffran 0


Signalflagga 0
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Nummer/siffran 1


Signalflagga 1
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Nummer/siffran 2


Signalflagga 2
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Nummer/siffran 3


Signalflagga 3
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Nummer/siffran 4


Signalflagga 4
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Nummer/siffran 5


Signalflagga 5
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Nummer/siffran 6


Signalflagga 6
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Nummer/siffran 7


Signalflagga 7
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Nummer/siffran 8


Signalflagga 8
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen

Nummer/siffran 9


Signalflagga 9
Till signalställ 30 cm: 81 kr
Till signalställ 45 cm: 91 kr
Till signalställ 60 cm: 111 kr

↑ Tillbaka till toppen