Del av landet tillhör Centralamerika

Notera: Centralamerika är definitionsmässigt ingen egen världsdel utan ett geografiskt område. Ett annat ord för Centralamerika är Mellanamerika. Den vanligaste definitionen är landområdet mellan Tehuantepecnäset i Mexiko och Panamakanalen.

Övrigt om Centralamerika